Projekti na temu multikulturalnosti, kulturnih razlika i običaja sa ciljem promovisanja tolerancije među regionima i nacijama. Podrazumeva pripremu radionica i edukacija na temu kros-kulturalnih dijaloga i tolerancije, kulturnih dešavanja i edukaciju mladih. Kroz život i rad u internacionalnom timu i okruženju od šest nedelja imaćete priliku da radite na razvoju lokalne zajednice, svom ličnom razvoju, upoznajete druge kulture ali i da širite svoju.

Pročitaj više...

  • Rusija
  • Poljska

Cilj ovog programa je van nastavna edukacija i priprema mladih za njihove buduće karijere, kroz projekte na temu planiranja karijere, razvoja liderskih veština i veština komunikacije. Kroz interaktivne radionice i treninge pomažete madim ljudima da otkriju svoje potencijale i razvijaju preduzetnicki duh, liderske i prakticne veštine. Ucesnici na programu rade pri nevladinim organizacijama i institucijama – partnerima AIESEC kancelarija u zemljama širom sveta.

Pročitaj više...

  • Rusija
  • Poljska